♥برای عاشقان♥
by : x-themes

میگفـــــ ــــــتـــند:

سختـــــ ــــی ها نـمـــــک زندگـــــــــی اســـــت

اماچــــــــــــــراکســ ـــی نفهمــــــ ــــــید

نمـــــک برایـــــــ مــ ــن کــ ـــه خـــــاطراتــــم زخمـــــــ اسـ ـــت

شـــــــــور نیســـــــت

مـــــــــزه درد مـــــــــیدهــــد ...


†ɢα'§ : عکس بغل کردن دختر و پسر , عشق , داستان , داستان عاشقانه , داستان عشق , خیانت , دل نوشته , عاشقانه , متن های عاشقانه , عکس های عاشقانه , عشق , آغوش عشق , خیانت , تنهایی , جدایی , داستان کوتاه و جالب , داستان عاشقانه , داستان گریه اور , داستان کوتاه , دل نوشته , عاشقانه , متن های عاشقانه , عکس های عاشقانه , عشق , آغوش عشق , خیانت , تنهایی , جدایی , داستان کوتاه و جالب , داستان عاشقانه , داستان گریه اور , داستان کوتاه , سیگار, ,
پنج شنبه 17 بهمن 1392 19:7 |- ♥ azin ♥ -|

ϰ-†нêmê§