♥برای عاشقان♥
by : x-themes

 

تو چه گفتی سهراب ...؟

قایقی خواهم ساخت ...

با کدوم عمر دراز ؟

نوح اگر کشتی ساخت، عمر خود را گذراند

با تبر روز و شبش، بر درختان افتاد

سالیان طول کشید، عاقبت اما ساخت

پس بگو ای سهراب ...

شعر نو خواهم ساخت

بیخیال قایق ...

یا که میگفتی ...

تا شقایق هست زندگی باید کرد؟

این سخن یعنی چه؟

با شقایق باشی... زندگی خواهی کرد

ورنه این شعر و سخن

یک خیال پوچ است

پس اگر میگفتی ...

تا شقایق هست، حسرتی باید خورد

جمله زیباتر بود

تو ببخشم سهراب ...

که اگر در شعرت، نکته ای آوردم، انتقادی کردم

بخدا دلگیرم، از تمام دنیا، از خیال و رویا

بخدا دلگیرم، بخدا من سیرم، نوجوانی پیرم

زندگی رویا نیست

زندگی پردرد است

زندگی نامرد است، زندگی نامرد است ...


†ɢα'§ : عکس بغل کردن دختر و پسر , عشق , داستان , داستان عاشقانه , داستان عشق , خیانت , دل نوشته , عاشقانه , متن های عاشقانه , عکس های عاشقانه , عشق , آغوش عشق , خیانت , تنهایی , جدایی , داستان کوتاه و جالب , داستان عاشقانه , داستان گریه اور , داستان کوتاه , دل نوشته , عاشقانه , متن های عاشقانه , عکس های عاشقانه , عشق , آغوش عشق , خیانت , تنهایی , جدایی , داستان کوتاه و جالب , داستان عاشقانه , داستان گریه اور , داستان کوتاه , سیگار, ,
جمعه 29 آذر 1392 10:31 |- ♥ azin ♥ -|

 

تنهــایــی یعنـــی :

امشبــم مثــل شبــای دیگـه

رو تختــت دراز بکشـــی


اهنگـــ بـــزاری و بـــازم فکــر کنــی


بـــه نبــودنش


بـه حرفایـــی کــه باهــم

 

میزدیــد


بــه اینکـه بــا غریبــه ای رفتـــه


و مثـــل همیشــه چشمــات تقاصـــ پس بـــدن... 


هـــای زندگــی لعنتــی زیبایـــی هـــایـــت کــــــــوووو؟؟ 


†ɢα'§ : عکس بغل کردن دختر و پسر , عشق , داستان , داستان عاشقانه , داستان عشق , خیانت , دل نوشته , عاشقانه , متن های عاشقانه , عکس های عاشقانه , عشق , آغوش عشق , خیانت , تنهایی , جدایی , داستان کوتاه و جالب , داستان عاشقانه , داستان گریه اور , داستان کوتاه , دل نوشته , عاشقانه , متن های عاشقانه , عکس های عاشقانه , عشق , آغوش عشق , خیانت , تنهایی , جدایی , داستان کوتاه و جالب , داستان عاشقانه , داستان گریه اور , داستان کوتاه, ,
دو شنبه 18 آذر 1392 18:4 |- ♥ azin ♥ -|

مخاطبـــــ خاص زندگے ِ مــــن...

با تمام ِ وجود مے گویم:

این روز ها عَجیب دل تنگــــ ِ توام

دل تنگــــِ اجابتـــــ چشمانتــــ

دل تنگــــ ِ رنگـــ نِگاهتــــــ

دل تنگــــ ِ بوے عَطرتــــــــ

تو که نیستے ...

انگار زندگے بودن را کــم می آورد و

بهانه گــیر نبودن استــ

تو کـه نیستے دلتنگے هایت مــرا از پا در می آورند ...


†ɢα'§ : عکس بغل کردن دختر و پسر , عشق , داستان , داستان عاشقانه , داستان عشق , خیانت , دل نوشته , عاشقانه , متن های عاشقانه , عکس های عاشقانه , عشق , آغوش عشق , خیانت , تنهایی , جدایی , داستان کوتاه و جالب , داستان عاشقانه , داستان گریه اور , داستان کوتاه , دل نوشته , عاشقانه , متن های عاشقانه , عکس های عاشقانه , عشق , آغوش عشق , خیانت , تنهایی , جدایی , داستان کوتاه و جالب , داستان عاشقانه , داستان گریه اور , داستان کوتاه, ,
دو شنبه 4 آذر 1392 20:46 |- ♥ azin ♥ -|

ϰ-†нêmê§