♥برای عاشقان♥
by : x-themes

نه اینکه زانو زده باشم نه...
فقط بیکسی کمی سنگین است....

.

.

.

خدایــــــــــــــــــــــــــــــا...
دستانم را زدم زیر چانه ام ....
مات و مبهوت نگاهت میکنم.....
طلبکار نیستم فقط مشتاقم بدانم ته قصه چه میکنی بامن....

.

.

.

نبار باران...لعنتی نیار....
یارم با دیگری بیرون است سرما میخورد...

.

.

.

پیکت رو ببربالا بزن به سلامتیه ارزوهایی که هیچگاه لمسش نکردی....
بزن به سلامتیه عشقی که طالعش بامن نیس وعاشقشم...
بزن به سلامتیه شبهایی که توتنهاییت گریه کردی وندونستی چرا؟؟؟؟؟

سه شنبه 29 مهر 1393 22:16 |- ♥ azin ♥ -|

ϰ-†нêmê§